Voorwaarden en privacy

Door deze website v-n-o.nl, die eigendom is van VNO (Vrije Nederlandstalige Omroep), te bezoeken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden betreffende de inhoud van de website en uw privacy tijdens uw bezoek.

1. Inhoud (website content)

De informatie die u vindt op deze website wordt aan u aangeboden zoals die is.

Schrijffouten en vergissingen met o.a. afbeeldingen zijn mogelijk, hoewel we alles in het werk stellen om u zo correct mogelijk van dienst te zijn.

VNO is niet aansprakelijk voor uw interpretatie, als bezoeker, van de inhoud die u op onze website vindt. Noch voor uw handelingen of eventuele schade ten gevolge van uw interpretatie.

2. Privacy

Bij het bezoeken van deze website kunnen uw IP-adres en andere data opgenomen worden in de archieven van de software die deze website mogelijk maakt. Deze persoonlijke gegevens worden door VNO niet met derden gedeeld.

Indien u VNO contacteert dan worden uw persoonlijke gegevens bewaard en beschermd. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

3. Grondwet

De activiteiten die VNO vericht zijn beschermd door de grondwet in België en Nederland.

Zowel in België en Nederland is persvrijheid grondwettelijk beschermd. Dit recht kan nooit worden beperkt of opgeschort.

De grondwet in België en Nederland beschermt ook ons, en uw, recht op vrije meningsuiting.

4. Recht van deelname en antwoord

Als bezoeker van deze website kan u deelnemen in de duiding die wordt aangeboden aan onze lezers en kijkers. Hiervoor dient u VNO te contacteren via email: contact@v-n-o.nl.

Indien u in een artikel, uitzending of programma persoonlijk wordt vermeld op een, volgens u, foute wijze dan kan u zich beroepen op uw recht van antwoord. Contacteer ons daarvoor via email: contact@v-n-o.nl.