Oprichting VNO

14 juli 2021 – PDF-document

In Nederland en België worden de persvrijheid en de publieke opinie beschermd door de grondwet. Echter, sinds maart 2020 worden beide in toenemende mate onderdrukt door de regeringen. Dit in een paradoxale samenwerking met de gevestigde of reguliere pers en sociale media.

Als gevolg wordt de bevolking, in beide landen, niet langer een concrete weerspiegeling aangeboden van de werkelijke realiteit die bestaat in de samenleving. Zowel in Nederland en België als de rest van de wereld.

De Vrije Nederlandstalige Omroep (VNO) wordt voor die redenen vandaag opgericht. Zodat we als omroep de bevolking degelijk en concreet kunnen informeren over de feiten in haar leven, in eigen land en daarbuiten.

Publiek

Door de uitzonderlijke omstandigheden sinds maart 2020 werken Nederlanders en Nederlandstalige Belgen in toenemende mate samen, voornamelijk bij het verspreiden van bewustmakende informatie en bij het organiseren van acties, campagnes en protesten.

Als omroep achten wij het evident om van deze trend en deze samenwerking niet alleen gebruik te maken maar ook om deze samenwerking te ondersteunen en te bevorderen. Vandaar dat onze omroep een Nederlandstalige omroep is die zich richt op beide onderdelen van het Nederlandstalige publiek.

Het dagelijkse 20u Journaal van de NOS, in Nederland en volgens de NOS zelf, heeft ongeveer 1,8 miljoen kijkers.

Het dagelijks 19u Journaal van de VRT, in België/Vlaanderen en volgens de VRT zelf, heeft ongeveer 1,3 miljoen kijkers.

De website NOS.nl heeft dagelijks, volgens de NOS, 1.110.000 bezoekers.

De nieuwswebsite van de VRT had in 2008 gemiddeld 120.000 bezoekers per dag (Anne Stroobants, VRT-woordvoerster, 2008). Meer recente cijfers zijn moeilijk te vinden gezien de vorige VRT-nieuwswebsite nu onderdeel is van de vrt.be/vrtnws website en pagina’s.

Als Nederlandstalige omroep zijn wij er van overtuigd dat we minstens evenveel kijkers zullen halen met onze avondjournaals via internet en minstens evenveel bezoekers zullen halen met onze nieuwswebsite, met beide onderdelen van het Nederlandstalige publiek, als het nieuwsaanbod van de NOS en de VRT samen.

Gezien we als omroep de bevolking actief betrekken bij het nieuwsaanbod kunnen we op lange termijn de cijfers van de NOS en de VRT zelfs overstijgen, ook omdat we als omroep een breder spectrum aan feiten en duiding aanbieden dan de NOS en de VRT.

Werkingskosten

Gezien we als omroep via internet werken kunnen we ook m.b.t. de werkingskosten beter doen dan de NOS en de VRT. We hebben dus veel minder middelen en mensen nodig om ons nieuwsaanbod effectief tot bij de bevolking te brengen.

Start-up

Om de VNO op te starten hebben we het volgende kapitaal nodig dat we als omroep via donaties, ledenbijdragen en investeringen zullen ophalen.

Website

Hosting/server: €1.500 eerste jaar/per jaar

Domeinnaam (eerste jaar): €16 tot €7.400
Domeinnaam (volgende jaren): €13 tot €140 per jaar

Opmaak/design: Maximum €1.500

Medewerkers

De opstart van de VNO vereist een minimum aantal van 6 medewerkers:

2 journalisten die dagelijks artikels schrijven. Elk minimum 2 artikels per dag.
1 journalist die dagelijks videomateriaal aanlevert (interviews, onderzoeken,…).
1 technicus die het aangeleverde beeldmateriaal verwerkt tot een eindproduct en die ook instaat voor verdere technische ondersteuning bij de omroep.
1 nieuwslezer die de dagelijkse journaals voorbereidt en presenteert.
1 manager, CEO als hoofdverantwoordelijke van de omroep.

Voor de opstart voorziet de omroep een gelijke maandelijkse vergoeding voor alle (6) medewerkers, zijnde €1.000 (per maand).

Om efficiënt te zijn en om een minimum aan zekerheid te bieden voor alle medewerkers is een budget nodig, op voorhand, dat alle medewerkers voor één jaar kan betalen (medewerkers worden maandelijks betaald).

Dit komt dan neer op:

6 (medewerkers) x €1.000 (per maand) x 12 (maanden) = €72.000

De medewerkers staan zelf in voor een eventuele aangifte, bij een belastingdienst, van hun vergoedingen.

Bijkomend

De opstart vereist ook een minimum aankoop van apparatuur, inclusief camera’s/telefoons en PC’s/laptops.

Ook is er een budget nodig voor vervoer, internet, drukwerk en vergunningen.

In totaal komt dit neer op een startkapitaal van ongeveer €90.000 (€82.400 + €7.600, bijkomend).

Beheer en strategie

De omroep heeft op termijn geen plannen om zich als een bedrijf in België of Nederland officieel te vestigen, daar we als omroep niet akkoord gaan met het beleid van de regeringen in beide landen. Dus inclusief het beleid m.b.t. het innen van belastingen en het gebruik van belastinggeld, alsook de regeringen hun COVID-19 (wan)beleid.

Toch wensen we als omroep bij te dragen aan de samenleving, naast ons dagelijks nieuwsaanbod en onze dagelijkse duiding.

Daarvoor hebben we een specifieke strategie.

Dit houdt in dat de omroep een contractuele samenwerking aangaat met een organisatie of bedrijf in een ontwikkelingsland, waar een deel van onze middelen, die anders als belastinggeld zouden worden omgezet in België of Nederland, veel efficiënter kan worden benut.

Daarvoor heeft de omroep reeds een partner gevonden, meerbepaald MALINAO™ in de Filipijnen (www.malinao.co).

MALINAO™ is een community interest company die investeert in de lokale economieën van de Filipijnen en die die economieën ook verder ontwikkelt.

Om de omroep een officiële basis te geven als (internet)bedrijf zal de omroep dus een onderdeel zijn van de MALINAO™ groep, maar wel als een autonoom bedrijf.

Zowel de omroep, VNO, als MALINAO™ (CIC) worden/werden opgericht door mijzelf, Koen Jacobs. Wonende in Lapu-Lapu City in de Filipijnen, waar MALINAO™ is gevestigd.

Hierdoor blijft het Nederlandstalige karakter van de omroep gewaarborgd. Terwijl er enerzijds ook een wettige basis wordt voorzien voor de omroep en de omroep anderzijds concreet bijdraagt, op een winstgevende manier, aan de ontwikkeling van lokale economieën in de Filipijnen, die op vele vlakken nog ver achter staan t.o.v. België en Nederland.

Bovendien zorgt deze samenwerking tussen VNO en MALINAO™ niet alleen voor veel mogelijkheden m.b.t. het aanleveren van originele websitecontent (inhoud), ook bevordert deze samenwerking werkgelegenheid en ondernemerschap in de Filipijnen op lokaal niveau.

Terwijl de mega-multinationals spreken over een “great reset,” waardoor zij meer marktaandeel naar zich toetrekken en daarbij ook minder tewerkstelling aanbieden, gaan we bij de VNO de andere richting uit. Door enerzijds tewerkstelling aan te bieden en anderzijds ontwikkeling winstgevend te maken voor zij die daar het meeste nood aan hebben.

Hoewel de VNO een unieke strategie heeft is onze aanpak niet geheel uniek. Zo was er tijdens de Tweede Wereldoorlog, tussen 1941 en 1944, de “Vrije Nederlandsche Omroep” die uitzond vanuit de Verenigde Staten.

“Via de korte-golf WRUL te Boston werden dagelijks voor Nederland en Nederlandse zeevarenden radioprogramma’s uitgezonden. Een keer in de week was het programma gericht op Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.“

Uiteraard zijn dit andere tijden waarbij het internet nu centraal staat. Maar net daarom hebben we vandaag de mogelijkheden om anders en beter te werken.

Anders en beter, zodat nu meer mensen voordeel hebben bij onze omroep, VNO. Zowel in Nederland, België en de Filipijnen.

Koen Jacobs
Oprichter VNO